Etapa
Sábado
Etapa
Domingo
Clasif.
General
MARTINEZ
ABEIRO
2:19:30
PAWLY
FUENTES
4:48:13
PAWLY
FUENTES
7:09:37
PAWLY
FUENTES
2:21:24
MARTINEZ
ABEIRO
4:51:27
MARTINEZ
ABEIRO
7:10:57
SABER
SABER
2:21:56
QUINTAS
RAINA
4:51:32
BECERRA
BECERRA
7:26:08
BECERRA
BECERRA
2:34:29
BECERRA
BECERRA
4:51:39
QUINTAS
RAINA
8:22:01
ROCHE
REYES
3:17:23
SALE
MIGONE
5:44:34
SALE
MIGONE
10:01:57
QUINTAS
RAINA
3:30:29
ROCHE
REYES
6:46:18
ROCHE
REYES
10:03:41
PAZ
SARMIENTO
Ab.
GOICOCHEA
FUENTES
Ab.
BRAVO
GIMENEZ
Ab.
10°
SABER
SABER
Ab.
11°
SANGIULIANO
HELBERT
Ab.

No hay comentarios: